Dat was toch geregeld?

Op 13 november 2020 zou het Congres Opgeschaalde Zorg “Dat was toch geregeld?” plaatsvinden. Het congres gaat helaas niet door vanwege het Coronavirus. We hebben nog steeds te maken met maatregelen die verspreiding van het virus zoveel mogelijk moeten tegengaan. Dit zal voorlopig nog wel even duren.

In 2021 gaan we proberen om het programma opnieuw aan te bieden. De opzet van het congres, de voorwaarden voor deelname en de faciliteiten blijven ongewijzigd. Het thema van het Congres Opgeschaalde Zorg blijft onverminderd actueel door deze Coronacrisis. Het programma zal volgend jaar dan ook actueel en relevant zijn.

Uiteraard hopen we jullie daar allemaal weer te zien!

De organisatie

De organisatie van het congres is in handen van het LNAZ (vanuit het programma Crisisbeheersing en OTO).

LNAZ
Binnen het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) werken elf acute zorgnetwerken samen met betrokken ketenpartners en professionals aan de optimale toegankelijkheid van acute zorg. Voor iedere patiënt met een acute zorgvraag: elke dag, ook bij opgeschaalde zorg bij rampen en crises. De elf acute zorgnetwerkenrichten zich op drie pijlers: traumazorg, acute zorg en crisisbeheersing en OTO. De onderlinge samenwerking en beleidsafstemming tussen de acute zorgnetwerken vindt plaats met ondersteuning van het Bureau LNAZ.