De organisatie

De organisatie van het congres is in handen van het LNAZ (vanuit het programma Crisisbeheersing en OTO).

Programma Crisisbeheersing en OTO
Ziekenhuizen, GGD-en, de regionale ambulancevoorzieningen (RAV), huisartsenposten en huisartsen bereiden zich gezamenlijk voor op rampen en crises. Met het programma Crisisbeheersing en OTO (Opleiden, Trainen en Oefenen) wordt de kennis en expertise van ketenpartners verder ontwikkeld. Daardoor kan de zorgsector zich steeds beter voorbereiden op haar taken tijdens rampen en crises. Want juist dan is een gecoördineerde inzet van veel partijen vereist om verantwoorde hulp te bieden en schadelijke gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Landelijk Netwerk Acute Zorg

Binnen het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) werken elf acute zorgnetwerken samen met betrokken ketenpartners en professionals aan de optimale toegankelijkheid van acute zorg. Voor iedere patiënt met een acute zorgvraag: elke dag, ook bij opgeschaalde zorg bij rampen en crises. De elf acute zorgnetwerkenrichten zich op drie pijlers: traumazorg, acute zorg en crisisbeheersing en OTO. De onderlinge samenwerking en beleidsafstemming tussen de acute zorgnetwerken vindt plaats met ondersteuning van het Bureau LNAZ.